Energiselskabernes energispareindsats

Aftalegrundlag

Net- og distributionsselskaberne (energiselskaberne) har gennem de senere år haft til opgave at medvirke til energibesparelser hos virksomheder og private forbrugere i Danmark. Aftalen om energiselskabernes energispareindsats er 16. december 2016 blevet fornyet af Energi-, forsynings- og klimaministeren og håndteres af Energistyrelsen.

Energiselskaberne har hvert år et fast mål, der skal nås. Det betyder, at forbrugere og virksomheder kan få rådgivning om energisparetiltag eller søge om tilskud hos energiselskaberne eller hos LokaleEnergibesparelser.dk, der som aktør samarbejder med energiselskaberne om at opnå energibesparelserne.

Aktører

LokaleEnergibesparelser.dk eller en af de aktører, herunder håndværkere, som LokaleEnergibesparelser.dk har en aftale med, skal indgå en aftale med forbrugeren om rådgivning eller eventuelle tilskud, inden energispareprojektet igangsættes. 

LokaleEnergibesparelser.dk har aftaler med en række energiselskaber, hvilket er en forudsætning for indberetning af energibesparelserne.

LokaleEnergibesparelser.dk’s aftale med et energiselskab og efterfølgende aftale med aktør og kunde skal være indgået, så beskrivelsen af det energibesparende tiltag foreligger, inden arbejdet sættes i gang. Ligeledes er det vigtigt, at kunden gøres opmærksom på, at en energibesparelse kun kan overdrages én gang. 

LokaleEnergibesparelser.dk har aftaler med følgende energiselskaber, der primært fokuserer på energibesparelser i deres lokalområde:

Linket til højre for energiselskabet viser energiselskabets hidtidige energisparemål og indberettede energibesparelser.

LokaleEnergibesparelser.dk samarbejder med følgende aktører:

Samarbejdspartnere - håndværkere

Dokumentation

For at det energibesparende tiltag kan godkendes, kræver det relevant og fyldestgørende dokumentation. En enkelt måde at dokumentere selve tiltaget på er fotodokumentation af før- og eftersituationen. Eksempelvis ved udskiftning af vinduer kan tre billeder udgøre dokumentationen, herunder et af facaden og et nærbillede af et gammelt vindue, inden vinduerne skiftes, samt et af et nyt vindue, efter det er sat i. Ved udskiftning af kedler kan det være en fordel at tage to billeder. Et, der viser hele kedlen, og et, der tydeligt viser kedlens mærkeplade.