Energiselskabernes energispareindsats

Aftalegrundlag

Net- og distributionsselskaberne (energiselskaberne) har gennem de senere år haft til opgave at medvirke til energibesparelser hos virksomheder og private forbrugere i DK. Aftalen om energiselskabernes energispareindsats er 16. december 2016 blevet fornyet med energi-, forsynings- og klimaministeren og håndteres af energistyrelsen.

Energiselskaberne har hvert år et fast mål der skal nås. Det betyder at forbrugere og virksomheder kan få rådgivning om energisparetiltag eller søge om tilskud hos energiselskaberne eller hos LokaleEnergibesparelser.dk, der som aktør samarbejder med energiselskaberne om at realisere energibesparelserne.

Aktører

LokaleEnergibesparelser.dk eller en af de aktører/håndværkere, som LokaleEnergibesparelser.dk har en aftale med, skal indgå en aftale med forbrugeren om rådgivning eller evt. tilskud inden energispareprojektet igangsættes. 

LokaleEnergibesparelser.dk har aftaler med en række energiselskaber, hvilket er en forudsætning for indberetning af energibesparelserne.

LokaleEnergibesparelser.dk’s aftale med et energiselskab og efterfølgende aftale med aktør/håndværker og kunde skal være indgået, så beskrivelse af det energibesparende tiltag foreligger, inden arbejdet sættes i gang. Ligeledes er det vigtigt, at kunden gøres opmærksom på, at en energibesparelse kun kan overdrages én gang. 

LokaleEnergibesparelser.dk har aftaler med følgende energiselskaber, der primært fokuserer på energibesparelser i deres lokalområde:

På linket til hvert enkelt energiselskab kan deres hidtidige energisparemål og indberettede energibesparelser ses.

LokaleEnergibesparelser.dk samarbejder med følgende aktører:

Samarbejdspartnere - håndværkere

Før- og efterbilleder

Fotodokumentation af førsituationen - en enkel måde at dokumentere førsituationen.

Eksempel ved kedeludskiftning kan det være fordel at tage to billeder. En der viser hele kedlen og en der tydeligt viser kedlens mærkeplade.